Greidhoeke goes Onderwijs won de Friese Onderwijsprijs (2019) en de Nuffic Internationaliseringsprijs (2020)!

Greidhoeke goes Onderwijs (GGO): Vier plattelandsscholen slaan de handen samen met de
gemeenschap ineen en maken zich hard voor een vernieuwde onderwijsvorm. Met een groots
project over de bedreigde grutto en het gebrek aan biodiversiteit in het Greidhoeke landschap
gaan de leerlingen op onderzoek uit en verkennen zo de hele wereld. Niet de leerkrachten maar de leerlingen stellen de vragen!

Leerlingen volgen de reis van de grutto naar Friesland en terug, daarmee onderzoeken zij niet
alleen de leefomgeving van de grutto, maar ook de diversiteit in natuur en cultuur.

Onderzoekend leren, eigenaarschap van de leerling, talentontwikkeling en verbinding staan
hierbij centraal.

 

GGO is een project van de vier scholen van Gearhing Onderwijsteam 7 in Littenseradiel:De Romte te Itens, de Opslach te Wommels, de Stjelp te Baard en it Bynt te Winsum in samenwerking met diverse cultuurinstanties, natuurorganisaties en de mienskip.

Bekijk voor een impressie onderstaande projectvideo: Kinderen nemen ons in 6 minuten mee op reis langs een tweejarig onderwijsproject: Greidhoeke goes Onderwijs (GGO).

Meer informatie over het project is te vinden op deze website of via Facebook, YouTube of Twitter.